Vakuuttavana oleminen on tyynenä pysymistä.

Listaa seuraamalla voit säilyttää tyyneyden.

Ole vakuuttava