Seuraavassa on lueteltu tavallisimpia terveen syyllisyydentajun kehittymistä häiritseviä tekijöitä. Nämä ovat erityisesti lapsuudessa koettuja asioita.

Jotkut ovat joutuneet kokemaan tämänkaltaisia asioita satunnaisesti, mutta sekin on jättänyt jälkensä. Jotkut ovat kokeneet näitä asioita jossakin muodossa lähes päivittäin.

Lyhyesti tämän voi tiivistää:
Liian vähän hyviä sanoja ja tekoja ja liian paljon huonoja ja syyllistäviä.

 • aiheeton syyttely
 • kohtuuttomat rangaistukset
 • jatkuva moittiminen
 • rehellisen palautteen puute
 • arvostuksen puute
 • kunnioituksen puute
 • rakkauden puute
 • mitätöiminen
 • vähättely
 • kiusaaminen, kiusoittelu
 • häpäiseminen, nolaaminen
 • ohittaminen
 • laiminlyöminen
 • täyttymättömät tarpeet
 • hylkääminen, hylkäämisen uhka
 • vertailu
 • puhumattomuus, mykkäkoulu
 • riitaisuus
 • salailu
 • valheellisuus, epärehellisyys
 • liian tiukat rajat
 • jatkuva kieltäminen tai käskeminen
 • epärealistinen vaativuus
 • ylihuolehtiminen
 • rajattomuus ja epätietoisuus
 • auktoriteeteillä pelottelu
 • ilottomuus, ankea ilmapiiri
 • tulevaisuuden mustamaalaaminen

On hyvä muistaa, että väärän syyllisyyden juuret ovat toisten teoissa, eivät omissa!

Tiilet

Ajatuksen tähän sain Anna-Liisa Valtavaaran kirjasta Syyllinen olo.
Olen muuttanut joitakin kohtia teksteistä.