Avainsanat

, , , ,

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö on persoonallisuushäiriö, jonka kantaja ei ymmärrä toisten tunteita tai erillisyyttä omasta itsestä samoin kuin muut, tai vaihtoehtoisesti ei kykene ottamaan niitä huomioon tavalliseen tapaan.
Hän voi olla älykäs ja ymmärtää lain sekä käytöstavat sääntöinä, mutta ei pysty samastumaan niihin tunteiden tasolla. Hän ei pysty yleistämään käytössääntöjä tai toimimaan vastavuoroisesti, vaan toimii suoran, yksilöllisen, hetkellisen etunsa hyväksi. Rangaistukset tehoavat huonosti tai ei ollenkaan.

Epäsosiaalinen persoonallisuus ja erityisesti psykopatia tunnetaan rangaistusjärjestelmän puolella seikkoina, jotka ennustavat voimakkaasti uusinta- ja urarikollisuutta

Epäsosiaalisen persoonallisuuden oireisiin kuuluvat:

  • Kykenemättömyys toimia sosiaalisten normien tai lakien mukaisesti
  • Petollisuus, joka ilmenee jatkuvana valehteluna tai muiden huijaamisena oman hyödyn tai nautinnon vuoksi
  • Vastuuttomuus, impulsiivisuus, kykenemättömyys suunnitella elämää eteenpäin
  • Ärtyneisyys ja aggressiivisuus, joka esiintyy väkivaltaisuutena
  • Piittaamattomuus omasta tai muiden turvallisuudesta
  • Katumuksen puute, joka esiintyy piittaamattomuutena tai kykenemättömyytenä ymmärtää loukanneensa tai kohdelleensa väärin muita tai varastaneensa heiltä
  • Muiden ihmisten hyväksikäyttö
  • Narsismi

Antisosiaalista persoonallisuushäiriötä esiintyy noin kolmella prosentilla miehistä ja yhdellä prosentilla naisista.

Lähde: Wikipedia