Chakrat ovat energia- ja informaatiokeskuksia. Kullakin chakralla on oma tehtävänsä.

Chakrat sijoittuvat selkärankaa pitkin sekä etu- että selkäpuolelle. Chakrat voivat olla auki tai kiinni, yli- tai alitoimintaisia tai mitä tahansa näiden tilojen väliltä.

Jos chakra on yli- tai alitoimintainen, siinä on tukos. Kaikki ihmisessä olevat tukokset liittyvät johonkin chakraan. Tukoksia voi tulla jo kohdussa, syntymän jälkeen, koko lapsuus ajan, nuoruudessa ja aikuisiässä. Sama tukos voi tukkia monta chakraa samanaikaisesti.

Chakrat3

Chakrat ja niiden sijainti sekä tehtävät:

Juurichakra (1)
– sijainti: välilihassa
– tehtävä: turvallisuus, henkinen tasapaino, henkiinjääminen
– demoni: pelko
– tukoksia aiheuttaa: fyysinen turvattomuuden tunne, väkivalta, hylkääminen, laiminlyönti, perityt traumat

Sakraalichakra (2)
– sijainti: navan alapuolella
– tehtävä: tunteet, seksuaalisuus, hoivaaminen, mielihyvä, luovuus, maskuliinisuus/feminiinisyys tasapaino
– demoni: syyllisyys
– tukoksia aiheuttaa: ei saa ilmaista kotona tunteitaan, hoivan puute, kosketuksen puute, seksuaalisuuteen kohdistuvat loukkaukset, naisellisuuteen/miehellisyyteen kohdistuvat traumat

Solar plexus-chakra (3)
– sijainti: pallean yläpuolella
– tehtävä: voima, tahto, itsetunto, toiminta, puolustautuminen
– demoni: häpeä
– tukoksia aiheuttavat: ylikontrolloivat vanhemmat, tahdon ja voiman väärinkäyttö, manipulointi

Sydänchakra (4)
– sijainti: keskellä rintakehää
– tehtävä: rakkaus, hellyys, myötätunto, parantaminen
– demoni: suru
– tukoksia aiheuttavat: suru/murheet, hylkääminen, kokee ettei rakasteta/ei ole saanut rakkautta, vanhempien riitely

Kurkkuchakra (5)
– sijainti: kurkun alueella
– tehtävä: kommunikaatio, tunteiden ja ajatusten ilmaisu, luovuus
– demoni: valheet
– tukoksia aiheuttavat: sanomattomat/puhumattomat asiat, valheet ja epärehellisyys, ilmaisemattomat tunteet, kommunikoinnin mitätöiminen tai kieltäminen

Otsachakra/Kolmas silmä (6)
– sijainti: kulmakarvojen välissä
– tehtävä: intuitio, visio, havaintokyky, selvännäköisyys
– demoni: harhakuva (illuusio)
– tukoksia aiheuttavat: näkemisen kieltäminen, yliaistillisten kykyjen kieltäminen, tuen puute intuition kehitykselle

Kruunuchakra (7)
– sijainti: päälaella
– tehtävä: tieto, ymmärrys
– demoni: kiinnittyminen
– tukoksia aiheuttaa: synnillä tai muulla rankaisulla pelottelu, rankaisevat tai erittäin tiukat normit ja säännöt uskonnon nimiin