Avainsanat

, ,

Psykopatia on viralliseen tautiluokitukseen kuulumaton luonnehäiriö, jota voidaan mitata luotettavasti. Sille ominaisia piirteitä ovat pinnallinen viehätysvoima, itsekeskeisyys sekä myötäelämiskyvyn, syyllisyydentunnon ja pidäkkeiden puute.

Psykopatiaa ja sosiopatiaa käytetään toisinaan synonyymeinä, toisinaan käsitteet erotellaan eri ilmiöiksi sen pohjalta, pidetäänkö tilaa ensisijaisesti sisäsyntyisenä (psykopatia) vai ympäristön vaikutuksesta syntyneenä (sosiopatia).

Psykopatian piirteistä osa 1

 1. Pinnallinen viehätysvoima ja älykkyys
 2. Harhaluulojen ja muiden irrationaalisten ajattelun merkkien puuttuminen
 3. Hermostuneisuuden tai psykoneuroottisten oireiden puuttuminen
 4. Epäluotettavuus
 5. Valheellisuus ja epärehellisyys
 6. Katumuksen ja häpeän puuttuminen
 7. Epäsosiaalinen käyttäytyminen, joka on heikosti motivoitunutta
 8. Huono arvostelukyky ja kyvyttömyys oppia kokemuksista
 9. Patologinen itsekeskeisyys ja kyvyttömyys rakastaa
 10. Yleinen tunneköyhyys
 11. Oivalluskyvyn puute
 12. Välinpitämättömyys suhteissa
 13. Outo ja luotaantyöntävä käyttäytyminen juopuneena ja joskus myös muulloinkin
 14. Tekee harvoin itsemurhan
 15. Sukupuolielämä on persoonatonta, vähäpätöistä, itsestään selvää
 16. Elämän suunnitelmattomuus

Psykopatian piirteistä osa 2

 1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima
 2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto
 3. Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen
 4. Patologinen valehtelu
 5. Petkuttaminen ja manipulointi
 6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen
 7. Tunteiden pinnallisuus
 8. Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen
 9. Loismainen elämäntyyli
 10. Heikko käyttäytymisen kontrolli
 11. Sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa
 12. Varhaiset käyttäytymisongelmat
 13. Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen
 14. Impulsiivisuus
 15. Vastuuttomuus
 16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä
 17. Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita
 18. Nuorisorikollisuus
 19. Ehdonalaisen vapauden peruutus
 20. Monipuolinen rikollisuus

 

Narsismi ja psykopatia

Psykopaatti on usein narsistinen mutta narsisti on harvoin psykopaatti. Psykopaatin vuorovaikutus on sosiaalisesti sujuvaa, manipuloivaa, omanarvontuntoista ja usein patologista valehtelua. Tunne-elämä on pinnallista ja vastuutonta. Psykopaatti ei koe empatiaa, katumusta, pelkoa tai ahdistusta mutta hän voi näytellä tunteita melko vakuuttavasti.

Lähde: fi.wikipedia.org