Avainsanat

Narsistinen persoonallisuushäiriö on persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö. Häiriölle on tyypillistä erilaiset suuruuskuvitelmat, liioittelu, voimakas ihailun tarve ja empatian puute. Häiriöstä kärsivä kokee olevansa oikeutettu erikoiskohteluun, on kateellinen tai ylimielinen ja voi käyttää muita häikäilemättä hyväkseen.

Narsistilta puuttuu syyllisyyden-  ja häpeäntunteet. Hän ei kykene myöntämään epäonnistumista, mikä voi antaa harhaanjohtavasti kuvan vahvasta itsetunnosta.
Narsisti omaa vähintään viisi seuraavista asioista:

1. Suuret käsitykset itsestään eli liioittelee saavutuksiaan.
2. Keskittyy mielikuviin rajattomasta menestyksestä, voimasta, kauneudesta tai suuresta rakkaudesta.
3. Uskoo olevansa niin ainutlaatuinen ja erityinen, että häntä voivat ymmärtää vain muut huomattavat ”suuret” henkilöt.
4. Vaatii korostunutta ihailua.
5. Oikeus erityiskohteluun.
6. Muiden hyväksikäyttö.
7. Empatian puute.
8. Kateus tai uskoo muiden kadehtivan häntä.
9. Ylimielisyys ja röyhkeys.

Lisäksi narsisti saattaa omata joitakin (1-2) seuraavia piirteitä:

  • Periaatteeton, epäsosiaalisia piirteitä
  • Elitistinen, edellyttää etuoikeuksia, hyödyntää tuttavuuksia, julkisivu ei pidä yhtä todellisuuden kanssa
  • Don Juan-tyyppi, viettelevä, patologinen valehtelija
  • Syvän huonommuuden tunteen täyttämistä ylemmyydentuntoisuudella