Ota esille kynä ja paperi. Kirjoita ylös, mikä sinussa on hyvää. Ne voivat liittyä ulkoiseen olemukseesi, omaan persoonaasi tai kykyihin ja taitoihin. Listaa niin monta asiaa kuin mieleesi tulee. Huomaat, että sinussa on paljon hyvää.

Kirjoita myös ylös, mitä hyvää elämässäsi on. Ne voivat liittyä kotiin, työhön, ystäväpiiriin, ympäristöön, kulttuuriin jne. Huomaat, että myös elämässäsi on paljon hyviä asioita.

Keskittymällä hyviin asioihin mielentilasi paranee ja itsetuntosi kohenee.

ILoveMy...